สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวบ้านไร่ทาโร่

...
ในช่วงพระราชพิธีฯ บ้านไร่ขอปิดเวบไซต์ชั่วคราว จนถึงสิ้นตุลาคมครับ